Getuige

Als u door de politie gevraagd wordt als getuige van een strafbaar feit, dan kunt u meewerken en een getuigenverklaring afleggen. Het is goed om u te realiseren dat u dan met naam en toenaam genoemd gaat worden in het dossier.

Je bent getuige

De politie of rechter kan je vragen om als getuige iets te zeggen over een strafbaar feit. Als de rechter je oproept, ben je verplicht om te gaan en om antwoord te geven. In sommige gevallen hoef je geen antwoord te geven, bijvoorbeeld als je daardoor jezelf of familieleden benadeelt. Als je wel verklaart, dan is het belangrijk om te weten dat alles wat je zegt wordt opgeschreven en terecht komt in het dossier, ook je naam en adres.

In sommige gevallen is het mogelijk om een verklaring af te leggen zonder vermelding van je naam of adres. Je advocaat kan je voorafgaand aan een getuigenverhoor adviseren. Bel of mail ons als je vragen hebt!

Contact gegevens