Verplichte zorg

Als u te maken krijgt met verplichte zorg, dan heeft u recht op kosteloze bijstand van een gespecialiseerde advocaat. Lees hieronder meer over verplichte zorg.

Bijstand verplichte zorgzaken

Aan mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ‘ernstig nadeel’ veroorzaakt, kan verplicht zorg worden verleend. Dit kan op ambulante basis (vanuit huis), maar iemand kan ook (tijdelijk) worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 

Iemand van wie het gedrag als gevolg van een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie) ‘ernstig nadeel’ veroorzaakt, kan verplicht worden opgenomen. 

Dit is geregeld in de Wet Zorg en Dwang (Wzd). 

Wij kunnen u helpen

Als u te maken krijgt met verplichte zorg, dan heeft u recht op kosteloze bijstand van een gespecialiseerde advocaat. 

Mr. Van Harskamp is gespecialiseerd in het verlenen van bijstand in verplichte zorgzaken. Als u vragen heeft of bijstand wenst, neemt u dan contact op. 

Contact gegevens