Strafrecht

Het kan ook gaan om strafrecht, waarbij een minderjarige wordt verdacht van een strafbaar feit. Er gelden dan andere regels dan in het strafrecht voor volwassenen.

Advocaat tijdens
de opsporingsfase

Het is voor een advocaat belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium, liefst al in de opsporingsfase, te weten dat u verdachte bent en van welk strafbaar feit u verdacht wordt. Op deze manier kunnen we samen zelf uw strategie bepalen. Ook wordt u zo niet overvallen door bijvoorbeeld een onaangekondigde aanhouding om 06.00 uur in de ochtend of een doorzoeking van uw bedrijf of woning. Mogelijk kunnen onze advocaten een schikking treffen met het Openbaar Ministerie.

Verhoor als verdachte

Wordt u door de politie uitgenodigd voor een verhoor als verdachte, dan is het zinvol eerst één van onze strafrechtadvocaten te raadplegen. Op deze manier kunt u zich in relatieve rust met de advocaat voorbereiden op wat er komen gaat. Uw advocaat staat u eventueel bij in het verhoor.
Wij kunnen in voorkomend geval in overleg met de politie en de officier van justitie proberen om een aanhouding of in verzekeringstelling te voorkomen als u zichzelf meldt.

Aangehouden op verdenking
van een strafbaar feit

Bent u aangehouden op verdenking van een strafbaar feit en wordt meegenomen naar het politiebureau? Weet dan dat u in alle gevallen direct, nog vóór uw eerste verhoor, recht hebt op een advocaat.
Het is goed om u dat te realiseren en om van dat recht gebruik te maken. Uw advocaat is zo vanaf het eerste begin betrokken bij de strafzaak en kan op dat moment al veel voor u regelen. Zo kunnen wij u wijzen op uw zwijgrecht. Ook bekijken wij direct of het wel juist is dat u bent aangehouden en of de aanhouding wellicht onrechtmatig is.

Dagvaarding ontvangen

Heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen op een zitting, omdat de officier van justitie heeft besloten u te vervolgen?
Dan is het raadzaam om een advocaat te raadplegen.

Onze strafrechtadvocaten vragen voor u het dossier op en bereiden samen met u de zaak voor. Alle mogelijke verweren worden met u besproken en door uw advocaat juridisch voorbereid.
Zo verschijnt u samen met uw advocaat goed voorbereid ter zitting.
De advocaat zal ter zitting uw zaak uitvoerig bepleiten en voor u een zo goed mogelijk resultaat proberen te behalen.

Indien de uitspraak van de rechter tegenvalt, kunt u overleggen met uw advocaat om eventueel in hoger beroep dan wel in cassatie te gaan.
Ook de procedures in hoger beroep bij het Hof en in cassatie bij de Hoge Raad kan ons kantoor voor u voeren.

Schadevergoeding bij vrijspraak

Wordt u niet verder vervolgd of wordt u vrijgesproken en heeft u vastgezeten of andere kosten gemaakt? Dan heeft u recht op schadevergoeding. Onze advocaten houden dit voor u in de
gaten en zullen tijdig een onderbouwd verzoekschrift indienen bij de rechter. Hierin wordt gevraagd u een schadevergoeding toe te kennen.

Getuige

Als u door de politie gevraagd wordt als getuige van een strafbaar feit, dan kunt u meewerken en een getuigenverklaring afleggen. U bent hiertoe niet verplicht. Het is goed om u te realiseren dat u dan met naam en toenaam genoemd gaat worden in het dossier. Het is mogelijk om het adres van de plaats van verhoor te gebruiken of om anoniem een verklaring af te leggen. Neem voor advies contact met onze strafrechtadvocaten op.

Oproep getuigenverhoor

Indien u een oproep krijgt van een rechtbank om te getuigen in een strafzaak, dan bent u verplicht om te verschijnen. Ook bent u verplicht om daar antwoord te geven op vragen die u worden gesteld. Indien degene waarover vragen worden gesteld familie of uw partner is of als u uzelf belast, dan kunt u zich beroepen op uw verschoningsrecht.

Het is goed om uw rechten en plichten van te voren te bespreken met onze advocaten. Indien gewenst, kan de advocaat met u mee naar het verhoor.

Geheimhoudingsplicht advocaat

Elke advocaat heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat u alles in volledige vertrouwelijkheid met de advocaat kunt bespreken.

Een advocaat kan u uitleggen welke rechten u heeft, welke stappen de recherche kan zetten en welke dwangmiddelen kunnen worden toegepast. Samen met u bezien we welke mogelijke bewijsmiddelen er tegen u bestaan. Onze advocaten adviseren u en leggen uit welke juridische consequenties verbonden zijn aan een verklaring en of dit een strafbaar feit oplevert. Ook kunnen we in een voorkomend geval proberen voor u te bemiddelen met de politie of de officier van justitie.
Onze prioriteit is om u zo spoedig mogelijk weer vrij te krijgen! Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contact gegevens