Verdachte

Wordt u door de politie uitgenodigd voor een verhoor als verdachte, dan is het zinvol eerst één van onze strafrechtadvocaten te raadplegen. Op deze manier kunt u zich in relatieve rust met de advocaat voorbereiden op wat er komen gaat.

Advocaat bij politie of zitting

Als je wordt verdacht van een strafbaar feit, dan is het belangrijk om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan je bijstaan tijdens een verhoor door de politie of tijdens een zitting bij de kinderrechter. Als je bent opgepakt door de politie, heb je recht op een advocaat. Je hoeft hiervoor niet te betalen. Bel of mail ons als je bijstand van een advocaat nodig hebt. Wij kunnen je helpen.

Advocaat is er voor jou

Het is belangrijk om vooraf je zaak goed met je advocaat te bespreken. Je advocaat kan je dan het beste helpen. Je advocaat komt op voor jou. Alles wat je aan je advocaat vertelt blijft geheim.

Dagvaarding

Als je voor de kinderrechter moet verschijnen krijg je een dagvaarding. Hierin staat waar je van wordt verdacht, wanneer de zitting is en waar. Je ouders moeten ook op de zitting aanwezig zijn. Als je een dagvaarding hebt ontvangen, bel of mail ons dan.

OTP-zitting

Het kan ook zijn dat je een uitnodiging krijgt van het Openbaar Ministerie voor een OTP-zitting. Dit is geen zitting bij een rechter, maar bij de officier van justitie. De officier van justitie kan je dan een voorstel doen voor een straf. Als je het voorstel accepteert, komt er geen zitting meer bij de kinderrechter. Wij kunnen je adviseren en bijstaan tijdens de OTP-zitting. Bel of mail ons als je een uitnodiging hebt ontvangen.

Spijbelen

Let op: spijbelen is ook strafbaar! Je bent verplicht om naar school te gaan tot je 18 jaar bent, of tot je 16 jaar bent en je een diploma hebt voor mbo 2, havo of vwo. Als je spijbelt kan het zijn dat je een dagvaarding krijgt waarin staat dat je voor de kinderrechter moet verschijnen. Zowel jij zelf als je ouders kunnen een straf krijgen voor spijbelen. Wij kunnen je helpen. Bel of mail ons!

Contact gegevens